Το παρόν κείμενο αποτελεί τους όρους χρήσης του δικτυακού τόπου www.mitosart.gr (“site”) και αφορούν τους όρους, τις συνθήκες, τις αποποιήσεις ή άλλες νομικές παρατηρήσεις για κάθε άλλη σελίδα στον παρόντα δικτυακό τόπο. Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου δηλώνει αυτόματα ότι αποδέχεστε τους όρους χρήσης του. Σε περίπτωση που δε συμφωνείτε με τους όρους χρήσης ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε αυτό το δικτυακό τόπο.

ΓΕΝΙΚΑ

Γενικά ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών του site

  1. Κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται “ως έχει”.
  2. Έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών Ιnternet, χρέωση χρόνου παραμονής στο Ιnternet).
  3. Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον εξοπλισμό και τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου.
  4. Εφόσον επιθυμεί να εγγραφεί στην/στις υπηρεσία/ες του www.mitosart.gr συμφωνεί να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του. Ανάλογα διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

Η Mitos Art δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα υπόκεινται σε μεταβολές κατά την ελεύθερη κρίση της Mitos Art, άνευ προηγούμενης σχετικής ειδοποίησης του κοινού.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το site ανήκει στην Mitos Art. Οι χρήστες δεν μπορούν να αντιγράψουν (download), αναπαράγουν, διανείμουν, διασπείρουν, διαμοιράσουν, πουλήσουν, δημοσιεύσουν και κυκλοφορήσουν με οποιοδήποτε τρόπο υλικό από τον παρόντα δικτυακό τόπο, παρά μόνο για προσωπική, μη κερδοσκοπική χρήση. Σε άλλη περίπτωση χρειάζεται έγγραφη συναίνεση της Mitos Art. Τα γραφικά και οι εικόνες που εμφανίζονται σ’ αυτόν το δικτυακό τόπο προστατεύονται από πνευματικά και συγγραφικά δικαιώματα (copyright) και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του αντίστοιχου δικαιούχου. Τροποποίηση του υλικού ή χρήση για άλλους σκοπούς διώκεται ποινικά.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο site χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Προσωπικά δεδομένα δίδονται από τους επισκέπτες/ χρήστες μόνο κατά την συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας του ιστοτόπου. Στις περιπτώσεις αυτές, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται βάσει του Ν. 2472/1997 και των σχετικών τροποποιήσεων του. H Mitos Art σε καμία περίπτωση δεν διακινεί, πουλάει ή ενοικιάζει τα e-mail addresses που καταχωρούνται στην φόρμα αυτή (άρθρο 11 ν. 2472/1997).

ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΡΙΤΩΝ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Ο παρών δικτυακός τόπος, ενδεχομένως, εμπεριέχει παραπομπές σε άλλους δικτυακούς τόπους (links), κατασκευασμένους από άλλους ιδιώτες και οργανισμούς. Οι παραπομπές αυτές παρέχονται για την εξυπηρέτηση των χρηστών. H Mitos Art δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε εσφαλμένη πληροφορία ή παράλειψη εμπεριέχεται στις σελίδες αυτές καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους. H Mitos Art αποποιείται κάθε ευθύνης για το περιεχόμενο των παραπομπών αυτών, στις οποίες ο χρήστης έχει πρόσβαση με δική του ευθύνη.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.