Mitos Art - Jewelry - Creations - Chania

Το παρόν κείμενο αποτελεί τους όρους χρήσης του δικτυακού τόπου www.mitosart.gr ("site") και αφορούν τους όρους, τις συνθήκες, τις αποποιήσεις ή άλλες νομικές παρατηρήσεις για κάθε άλλη σελίδα στον παρόντα δικτυακό τόπο. Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου δηλώνει αυτόματα ότι αποδέχεστε τους όρους χρήσης του. Σε περίπτωση που δε συμφωνείτε με τους όρους χρήσης ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε αυτό το δικτυακό τόπο.

ΓΕΝΙΚΑ

Γενικά ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών του site

  1. Κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται "ως έχει".
  2. Έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών Ιnternet, χρέωση χρόνου παραμονής στο Ιnternet).
  3. Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον εξοπλισμό και τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου.
  4. Εφόσον επιθυμεί να εγγραφεί στην/στις υπηρεσία/ες του www.mitosart.gr συμφωνεί να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του. Ανάλογα διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

Η Mitos Art δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα υπόκεινται σε μεταβολές κατά την ελεύθερη κρίση της Mitos Art, άνευ προηγούμενης σχετικής ειδοποίησης του κοινού.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το site ανήκει στην Mitos Art. Οι χρήστες δεν μπορούν να αντιγράψουν (download), αναπαράγουν, διανείμουν, διασπείρουν, διαμοιράσουν, πουλήσουν, δημοσιεύσουν και κυκλοφορήσουν με οποιοδήποτε τρόπο υλικό από τον παρόντα δικτυακό τόπο, παρά μόνο για προσωπική, μη κερδοσκοπική χρήση. Σε άλλη περίπτωση χρειάζεται έγγραφη συναίνεση της Mitos Art. Τα γραφικά και οι εικόνες που εμφανίζονται σ' αυτόν το δικτυακό τόπο προστατεύονται από πνευματικά και συγγραφικά δικαιώματα (copyright) και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του αντίστοιχου δικαιούχου. Τροποποίηση του υλικού ή χρήση για άλλους σκοπούς διώκεται ποινικά.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο site χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Προσωπικά δεδομένα δίδονται από τους επισκέπτες/ χρήστες μόνο κατά την συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας του ιστοτόπου. Στις περιπτώσεις αυτές, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται βάσει του Ν. 2472/1997 και των σχετικών τροποποιήσεων του. H Mitos Art σε καμία περίπτωση δεν διακινεί, πουλάει ή ενοικιάζει τα e-mail addresses που καταχωρούνται στην φόρμα αυτή (άρθρο 11 ν. 2472/1997).

ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΡΙΤΩΝ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Ο παρών δικτυακός τόπος, ενδεχομένως, εμπεριέχει παραπομπές σε άλλους δικτυακούς τόπους (links), κατασκευασμένους από άλλους ιδιώτες και οργανισμούς. Οι παραπομπές αυτές παρέχονται για την εξυπηρέτηση των χρηστών. H Mitos Art δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε εσφαλμένη πληροφορία ή παράλειψη εμπεριέχεται στις σελίδες αυτές καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους. H Mitos Art αποποιείται κάθε ευθύνης για το περιεχόμενο των παραπομπών αυτών, στις οποίες ο χρήστης έχει πρόσβαση με δική του ευθύνη.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

 


 

Welcome to our website. If you continue to browse and use this website you are agreeing to comply with and be bound by the following terms and conditions of use, which together with our privacy policy govern Mitos Art's relationship with you in relation to this website.

The term 'Mitos Art' or 'us' or 'we' refers to the owner of the website, while the term 'you' refers to the user or viewer of our website.

The use of this website is subject to the following terms of use:

• The content of the pages of this website is for your general information and use only. It is subject to change without notice.

• Neither we nor any third parties provide any warranty or guarantee as to the accuracy, timeliness, performance, completeness or suitability of the information and materials found or offered on this website for any particular purpose. You acknowledge that such information and materials may contain inaccuracies or errors and we expressly exclude liability for any such inaccuracies or errors to the fullest extent permitted by law.

• Your use of any information or materials on this website is entirely at your own risk, for which we shall not be liable. It shall be your own responsibility to ensure that any products, services or information available through this website meet your specific requirements.

• This website contains material which is owned by or licensed to us. This material includes, but is not limited to, the design, layout, look, appearance and graphics. Reproduction is prohibited other than in accordance with the copyright notice, which forms part of these terms and conditions.

• All trade marks reproduced in this website which are not the property of, or licensed to, the operator are acknowledged on the website.

• Unauthorised use of this website may give rise to a claim for damages and/or be a criminal offence.

• From time to time this website may also include links to other websites. These links are provided for your convenience to provide further information. They do not signify that we endorse the website(s). We have no responsibility for the content of the linked website(s).

• You may not create a link to this website from another website or document without Mitos Art's prior written consent.

• Your use of this website and any dispute arising out of such use of the website is subject to the laws of Greece and European Union.